Дигитални ресурси и отворен пристап

Настани


Обука за користење на веб базираната апликација за проектот "КЛИК поблиску до вашиот бизнис" / 12.10.2016

На обуката учествуваа 20 преставници од 11 Општини.


Темите кои беа опфатени на обуката:


  • - Чекори за пристап до администраторски дел на апликацијата.
  • - Чекори за додавање на нов запис во одредена категорија.

Линк: life.ugd.edu.mkОбука за моделирање на бизнис процеси / 24-25.06.2014

Бесплатна обука за моделирање на бизнис процеси со продуктот ARIS Architect & ARIS Designer се одржа во Центарот за електронско учење на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. На обуката учествуваа 16 кандидати, меѓу кои студенти од додипломските и постдипломските студии на Факултетот за информатика – насоки Бизнис информатика и Информациски системи, како и од наставничкиот кадар на УГД.

- Обуката е обезбедена од компанијата „Веобит“ од Скопје, која е специјализирана за вакви бизнис модели. ...повеќе